Netwide Invest S.A. powstała w 2011 roku. Spółka wyróżnia się wysoką kulturą biznesową, nowoczesnymi metodami działania, wysokim poziomem oferowanych rozwiązań i prestiżem.


Dzięki wiedzy i doświadczeniu, otwartości na zmiany oraz elastyczności w działaniu zapewniamy klientom najkorzystniejsze, dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań, kompleksowe usługi. Wyróżniamy się nie tylko wysokimi kompetencjami i rzetelnością, ale też kulturą osobistą i umiejętnościami budowania relacji, aby dokładnie poznać i móc jak najlepiej zaspokoić potrzeby.

Żadna organizacja nie przetrwa bez wyznaczonych celów i zaplanowanego działania zmierzającego do ich realizacji. Musi umiejętnie balansować troskę o ludzi, zespół, dbanie o motywację  z realizowaniem zadań. Naturalnie skupienie na rozwoju nie może przesłonić wypełniania wizji organizacji, utrzymując właściwą postawę i wizję, a działania nakierowane głównie na to, by ją wypełnić.

Jesteśmy firmą, która bierze w pewnym stopniu odpowiedzialność za funkcjonowanie przedsiębiorstw, za dojście razem z nimi do założonego celu. Podejmuje inicjatywę, poszerza własne horyzonty, dba o członków swojego zespołu, inwestuje czas w ludzi.

Dla Netwide Invest, każdy klient jest osobnym wyzwaniem, traktowanym indywidualnie. Jest to niewątpliwy atut ceniony przez dotychczasowych klientów spółki.