Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji z dnia 30/01/2021

Zarząd Spółki pod firmą Netwide Invest SA  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.


Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji z dnia 30/12/2020

Zarząd Spółki pod firmą Netwide Invest SA  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.


Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji z dnia 30/11/2020

Zarząd Spółki pod firmą Netwide Invest SA  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.


Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji z dnia 30/10/2020

Zarząd Spółki pod firmą Netwide Invest SA  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.


Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji z dnia 30/09/2020

Zarząd Spółki pod firmą Netwide Invest SA  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.